Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas
  • Inicio
  • » Noticias
  • » Resolucion_Convocatoria_Cierres_2016
-
-

Extracto Resolución do 20 de decembro de 2016 axudas ao peche

24/01/2017
-

Extracto Resolución do 20 de decembro de 2016, pola que se convocan axudas ao peche de unidades de produción de carbón.

-

Publicado no BOE, o día 5 de xaneiro de 2017, Extracto da Resolución de 20 de decembro de 2016, do Instituto para a Reestruturación da Minería do Carbón e Desenvolvemento Alternativo das Comarcas Mineiras (IRMC), pola que se convocan en 2016 as axudas destinadas especificamente a cubrir custos excepcionais que se produzan ou se produciran a causa do peche de unidades de produción de carbón incluídas no Plan de Peche do Reino de España para a minería de carbón non competitiva.

-

Así mesmo, queda publicado neste web o texto completo da devandita Resolución do 20 de decembro de 2016.

-

Poderán solicitarse as citadas axudas de xeito electrónico, a través da páxina Procedementos en Liña do Instituto para a Reestruturación da Minería do Carbón e Desenvolvemento Alternativo das Comarcas Mineiras.

[parágrafo]